Deze dienst is ook via YouTube te bekijken en HIER (na) te beluisteren via Kerkomroep.nl

Over de diensten in de Stille Week
Met de dienst op Palmpasen is de Stille Week begonnen, de week waarin wij het
lijden, sterven en de opstanding van Jezus gedenken. Het evangelie naar de
beschrijving van Johannes is daarbij onze gids. Op Witte Donderdag klinkt een
gedeelte uit het verhaal van de voetwassing en wordt het Avondmaal gevierd aan de
tafels op het koor. Op Goede Vrijdag zien we het lijden van Christus door de ogen van
zijn moeder. In de middag (12u30) wordt ‘Miroir de peine’ ten gehore gebracht,
teksten van Henri Ghėon op muziek gezet door Hendrik Andriessen. ’s Avonds
(20u00) klinkt het ‘Stabat Mater’ van Pergolesi. In de Paasnacht kijken we vooruit naar
het licht van de opstanding, klinkt een aantal lezingen, gevolgd door de
doopgedachtenis. Omdat deze diensten een doorgaand verhaal vertellen, vormen ze
eigenlijk één dienst die, samen met Paasmorgendienst, vanouds het ‘Triduum van
Pasen’, de ‘drie dagen van Pasen’, wordt genoemd.