Deze dienst is via YouTube te bekijken en HIER (na) te beluisteren via Kerkomroep.nl.

Witte Donderdag, 1 APRIL 2021
19:30 uur
organist: Geerten van de Wetering
cantor: Daniël Rouwkema
Kloosterkerkensemble
harp: Carla Bos
ds. Marja Flipse

De viering van ‘het triduum van Pasen’:
Met de dienst op Palmpasen is de Stille Week begonnen, de week waarin wij het lijden, het sterven en de opstanding van Jezus gedenken. Het evangelie naar de beschrijving van Marcus is daarbij dit jaar onze gids.
Met het vallen van de avond op Witte Donderdag beginnen de drie dagen van Pasen. Op deze avond, die een onverwacht feestelijk karakter heeft, gedenken we dat Jezus in de nacht dat hij werd overgeleverd de Pesachmaaltijd vierde met zijn vrienden: het feest van de bevrijding uit Egypte.
Pas aan het einde van de viering van het avondmaal zien we dat het feest van het delen van brood en wijn ook de opmaat is naar de Goede Vrijdag. Juist deze dag gedenken we dat het om het laatste avondmaal gaat. Met het wegdragen van alles wat deze dienst zo feestelijk maakte, zelfs het licht van Christus’ aanwezigheid, slaat de stemming om. Aan het einde ontbreekt de zegen. Zo wordt benadrukt dat het in deze dagen om één dienst, één beweging gaat: door het donker heen naar het licht van Pasen.