ZONDAG 1 OKTOBER 2023
– 18e zondag na Pinksteren –
Voorganger: ds. Rienk Lanooy
Ouderling: Marc Blom
Organist: Geerten van de Wetering
Kloosterkerkkoor o.l.v. Daniël Rouwkema

Bij de lezingen:
Zeeën, rivieren, meren: in de bijbel zijn ze vaak veel meer dan geografische
aanduidingen. Ze staan voor de barrières die een mensenleven kent, voor de scheiding
tussen het oude en het nieuwe, de grenservaringen waar je mee te maken krijgt: hoe nu
verder? Vandaag klinkt het ‘grensoverschrijdende’ verhaal van Elia en Elisa. Samen
trekken ze de Jordaan door. Dan keert Elisa alleen terug – opnieuw door de Jordaan –
naar het Beloofde Land. Hij neemt het profetenstokje over van zijn voorganger, die op
zijn beurt een heel andere grens is overgegaan. Een verhaal van afscheid en nieuw
begin.

Bij de kinderdienst:
Als de profeet Elia oud geworden is, geeft God hem een opvolger, Elisa. Op een heel
bijzondere manier neemt Elisa de taak van Elia over. Als Elia naar de hemel- de
overzijde- gaat blijft zijn mantel achter. Als Elisa deze aantrekt, voelt hij dat de kracht
van God die met Elia was, nu met hem is. Zo kan hij de moeilijke taak vervullen die
op hem wacht.
In de Bijbel gaat het vaker over kracht. Om wat voor soort kracht gaat het, en waar
zou jij kracht voor willen krijgen?