zaterdag
17
december 2022
18:00

Kerstmaaltijd

Kerstmaaltijd op 17 december: samen leven – samen delen om 18.00 uur Meldt u zich voor 12 december aan via Diaconie@kloosterkerk.nl Vanaf 17.15 uur inloop en borrel € 17,50 (voor kinderen € 10,00) per persoon op NL89 INGB 0002 8471 14 t.n.v. Stichting Diaconie Kloosterkerk onder vermelding van Kerstmaaltijd

Lees verder