De Stichting Diaconie Kloosterkerk is geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Daarvoor verstrekken wij de volgende gegevens.

Naam:
Stichting Diaconie Kloosterkerk

Fiscaal nummer:
855871040

Contactgegevens:
Lange Voorhout 4
2514 ED Den Haag
tel 070 3461576
e-mail: diaconie@kloosterkerk.nl

Bestuurssamenstelling:
Voor een overzicht van de bestuursleden van de Stichting Diaconie Kloosterkerk klik hier.

Beleidsplan:
Voor het beleidsplan klik hier.

Beloningsbeleid:
Bestuursleden ontvangen geen beloning.

Doelstelling:
Protestant- christelijke diaconie

Activiteiten:
Voor het activiteitenplan klik hier: activiteitenplan 2016

Financiën:
Voor de begroting van 2017 klik hier: begroting 2017

Voor de begroting van 2018 klik hier: begroting 2018

Voor de jaarrekening van 2019/2020 klik hier: jaaroverzicht 2019/2020