Na een tweetal jaren van stilte, kruipt 3 x 1, drie avonden met één thema voor studenten en young professionals weer uit haar schulp. Op 5, 12 en 19 maart schuift Rico Sneller aan om de avonden in te leiden. Rico Sneller was universitair docent wijsgerige ethiek; geschiedenis van de filosofie, Metafysica en Hermeneutiek aan de Leidse Faculteit Godgeleerdheid. Sinds enige tijd werkt hij als zelfstandig filosoof met een geoefend oog voor theologische vragen. Het zal in deze interactieve avonden gaan over het moderne mensbeeld. ‘Wie is de mens?’ Iemand als Yuval Harari wiens boeken hun tienduizenden verslaan, heeft daarover een duidelijke opvatting, maar is dat de enige manier om naar (de toekomst van) de mens te kijken? En hoe speelt religie daarin een rol?

Wanneer

Donderdag 5, 12 en 19 maart, 20.15 uur.