Op Pinksterzondag is er om 12.00u een speciale kinderdienst, zoals met Palmpasen.

U kunt zich aanmelden via reserveren@kloosterkerk.nl en mochten er afhankelijk van het dan toegestane aantal bezoekers meer aanmeldingen zijn dan er geplaatst kunnen worden, wordt er geloot

Deze dienst is bedoeld voor de kleinste kinderen en hun ouders.