Op 17 december is de Open Tafel een feestelijke kerstmaaltijd
Tijd: 18.00 uur
Plaats: Crypt van de Kloosterkerk
Kosten per maaltijd kerstdiner: €5,=

Bijzonderheden:
De inkoop van ingrediënten is gebaseerd op ongeveer 40 deelnemende personen.
Opgave voor de maaltijd ligt voor de hand wanneer u van plan bent met een groepje te komen eten.
Een tijdige e-mail naar het adres van deze website wordt dan op prijs gesteld.

 

De Open Tafel verzorgt op woensdag, een keer per veertien dagen een vegetarische maaltijd.
Deze maaltijden hebben een belangrijke sociale functie; mensen die elkaar goed of minder goed kennen, gaan samen aan tafel en voeren onderwijl met elkaar het gesprek.

Om 18.00 uur wordt u in de crypt van de Kloosterkerk met thee ontvangen;
om 18.30 uur wordt aan tafel gegaan.
Zo nu en dan is er na de maaltijd een lezing of een muziek-, video-of gedichtenprogramma.