De Open Tafel verzorgt op woensdag, een keer per veertien dagen een vegetarische maaltijd.
Deze maaltijden hebben een belangrijke sociale functie; mensen die elkaar goed of minder goed kennen, gaan samen aan tafel en voeren onderwijl met elkaar het gesprek.

Om 18.00 uur wordt u in de crypt van de Kloosterkerk met thee ontvangen;
om 18.30 uur wordt aan tafel gegaan.
Zo nu en dan is er na de maaltijd een lezing of een muziek-, video-of gedichtenprogramma.

De data voor 1de helft 2020 zijn:

  • januari     8, 22
  • februari   5, 19,
  • maart      4, 18,
  • april         1, 15, 29,
  • mei        13, 27,
  • juni       10, 2.

Tijd: 18.00 uur
Plaats: Crypt van de Kloosterkerk
Kosten per maaltijd: €3,=; kerstdiner €5,=

Bijzonderheden:
De inkoop van ingrediënten is gebaseerd op ongeveer 40 deelnemende personen.
Opgave voor de maaltijd ligt voor de hand wanneer u van plan bent met een groepje te komen eten.
Een tijdige e-mail naar het adres van deze website wordt dan op prijs gesteld.