De Open Tafel verzorgt elke twee weken op woensdag in de crypt van de Kloosterkerk een vegetarische maaltijd. Dez maatijden hebben een belangrijke sociale functie: mensen die elkaar goed of minder goed kennen, gaan samen aan tafel en voeren onderwijl met elkaar het gesprek. De maaltijd begint om 18.30 uur. U bent welkom vanaf 18:15 uur. De kosten zijn € 3,-