De Open Tafel verzorgt elke twee weken op woensdag in de crypt van de
Kloosterkerk een vegetarische maaltijd. Dez maatijden hebben een
belangrijke sociale functie: mensen die elkaar goed of minder goed
kennen, gaan samen aan tafel en voeren onderwijl met elkaar het gesprek.
De maaltijd begint om 18.30 uur. U bent welkom vanaf 18:15 uur. De
kosten zijn € 3,-