De Open Tafel verzorgt op woensdag, een keer per veertien dagen een vegetarische maaltijd.
Deze maaltijden hebben een belangrijke sociale functie; mensen die elkaar goed of minder goed kennen, gaan samen aan tafel en voeren onderwijl met elkaar het gesprek.

Op woensdag 1 september gaan we weer starten en we gebruiken de maaltijd niet in de crypt maar in de bovenruimte van de Kloosterkerk.
Daar is meer gelegenheid om afstand van elkaar te houden en bovendien is de ventilatie er beter dan in de crypt met de lage zoldering.
Data tot en met december 2021.
  • september   1, 15, 29
  • oktober            13, 27
  • november        10, 24
  • december    8, 15=kerstdiner
De maaltijd begint om 18.30 uur en de kosten zijn € 3,=.
Wij zullen de gasten vragen een plaatsje aan tafel te reserveren.
Met vriendelijke groet namens het team vrijwilligers van de Open Tafel.