Zeven keer ontmoeting en gesprek rond- om het Onze Vader. Dit ‘volmaakte gebed’ moge dan overbekend zijn, het verrast nog steeds. Het bevat veel Bijbelse kernbegrippen en raakt ons dagelijks leven. Aan de hand van dit gebed dat Jezus ons leerde, maken we zwerftochten door de Bijbel en laten we ons aanspreken. In een open sfeer luisteren naar de Schriften én elkaar. De bijeenkomsten staan open voor iedereen. Vooraf aan iedere bijeenkomst ontvangen de deelnemers gespreksmateriaal per email of, voor wie geen internet heeft, per post. De begeleiding is in handen van emeritus predikant Klaas Wigboldus.

Wanneer

Op woensdagen om 10.15 uur.

2019: Woensdag 2 oktober, 6 november, 4 december,
2020: 8 januari, 5 februari, 4 maart, 1 april.