Zeven gespreksbijeenkomsten rond gelijkenissen van Jezus. Gelijkenissen zijn parels van
vertelkunst met verhalen en beelden ontleend aan het dagelijks leven. Ook in de
Hebreeuwse Bijbel, de rabbijnse literatuur en bij de Grieken en Romeinen komen
gelijkenissen voor. Jezus was er vertrouwd mee en sprak graag in deze vorm. Het
kan niet anders of je raakt er persoonlijk bij betrokken. In een open sfeer
luisteren we naar deze verhalen èn naar elkaar. De bijeenkomsten staan open
voor iedereen.

Begeleiding:
emerituspredikant Klaas Wigboldus

Woensdagen van
10.15 – 12.00 uur

6 oktober

3 november

1 december

5 januari

2 februari

2 maart

6 april