Zeven ontmoetingen rond gelijkenissen van Jezus, onder de titel: ‘bij wijze van spreken.’ Gelijkenissen zijn parels van vertelkunst met verhalen en beelden ontleend aan het dagelijks leven. Ook in de Hebreeuwse Bijbel, de rabbijnse literatuur en bij de Grieken en Romeinen komen we gelijkenissen tegen. Jezus sprak graag in gelijkenissen waarmee Hij zijn luisteraars en ons op weg helpt in de zoektocht naar het koninkrijk van God, een wereld zoals door God bedoeld. Het kan niet anders of je raakt er persoonlijk bij betrokken. In een open sfeer luisteren we naar deze verhalen en naar elkaar. De bijeenkomsten staan open voor iedereen. Een week voorafgaand aan iedere bijeenkomst ontvangen de deelnemers beknopt gespreks- en informatiemateriaal per e-mail of per post. Begeleiding: emeritus predikant Klaas Wigboldus

Wanneer

woensdagen van 10.15 tot 12.00 uur.

2020: 7 oktober, 4 november, 2 december,
2021: 6 januari, 3 februari, 3 maart en 7 april