Op de woensdagavonden van 19.15-20.00u is er gelegenheid om per Zoom een bijbelgedeelte dat in de zondag er op volgend in de dienst zal klinken, met elkaar te lezen. Het gesprek wordt afgesloten met eeen kort avondgebed. Iedereen is welkom. Meld je voor de zoomlink aan bij een van de predikanten.