De ziel

Terwijl veel wetenschappers de ziel allang hebben afgeschreven, floreert
buiten het wetenschappelijk taalgebied diezelfde ziel als nooit tevoren. Niet
alleen in de religie en de kunst, maar juist ook in de moderne wijsbegeerte van
de 19e en 20e eeuw. Vanaf de Duitse Romantiek is de ziel
niet meer weg te denken.

Aan de orde komen: Hebben wij een ziel? De ziel van mens en wereld. Inspiratie,
creativiteit en extase. De ziel en dood.

Docent: Dr Rico Sneller

Data:     4, 11, 18 en 25 november

De bijeenkomsten zijn goed te volgen voor wie zich enige denkinspanning wil
getroosten. Er is ruimschoots gelegenheid voor het stellen van vragen. Enige
voorbereiding thuis is wenselijk maar niet noodzakelijk.

Aanbevolen literatuur ter voorbereiding:

Rico Sneller, Perspectives on Synchronicity, Inspiration, and the Soul. Newcastle: Cambridge Scholars, 20212.Tatjana Kochetkova, Nelleke Canters & Rico Sneller, Pluraliteit van de levenskunsten, Antwerpen: Garant, 2018

De docent, Dr Rico Sneller, doceerde eerder aan de universiteiten van
Utrecht, Leiden en Eindhoven. In 2005 kreeg hij de onderwijsprijs van de
universiteit Leiden. Momenteel is hij betrokken bij diverse (inter)nationale
projecten en initiatieven, waaronder de Mandeville Acadamy, het Jungiaans
Instituut, Alternative Perspectives and Global Concerns (https://ap-gc.net),
de Jungvereniging (https://www.cgjung-vereniging.nl/home/6),
Instituut voor Verdrongen Filosofie (https://www.linkedin.com/company/instituut-voor-verdrongen-filosofie/?trk=p_public_post_mini-profile_title)
en Filosofie Oost West (http://www.filosofie-oostwest.nl/).

Van zijn hand verschenen eerder Het Woord is schrift geworden. Derrida
en de negatieve theologie (Kampen 1998); Hoe het vlees weer Woord wordt.
Ethiek tussen incarnatie en desincarnatie (Zoetermeer 2003); en Wilde
beesten in de filosofische woestijn. Filosofen over telepathie en andere
buitengewone ervaringen (Utrecht 2013).