Een hoogleraar systematische theologie aan de christelijk-gereformeerde Theologische Universiteit Apeldoorn, prof. dr. Arnold Huijgen, die een boek schrijft over Maria — dat is spannend. In de rooms-katholieke traditie neemt Maria, de Moeder Gods, een hele belangrijke plek in. De protestantse traditie lijkt haar eerder over het hoofd te zien. Daarin heeft Arnold Huijgen verandering gebracht. Met wie dat maar wil, gaan we dit boek tijdens drie avonden lezen en bespreken, telkens aan de hand van specifieke leesvragen. De auteur zal bij de vierde avond zelf aanwezig zijn om met ons op die vragen in te gaan en het gesprek te voeren. Dit belooft een spannende serie te worden. De gespreksleiding ligt in handen van Ds. Rienk Lanooy en Prof. dr. Bert Jan Lietaert Peerbolte, lid van de Kloosterkerk en hoogleraar Nieuwe Testament en Vroeg Christendom aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Dinsdagavonden: (25/1), 8/2, 22/2 en 8/3 van 20.00 tot 21.30 uur

Aanmelden bij het kerk.bureau@kloosterkerk.nl