KIJK… PROEF… Ben jij klaar voor een verhaal?

Sinds 2014 is Godly Play onderdeel van de Kloosterkerk kinderdiensten. De verteller neemt de kinderen mee in de Bijbelverhalen met spel, maar ook met de stilte. Na het verhaal spelen de kinderen verder met de Godly Play materialen of in het knutselatelier.

Op zondag 13 oktober is er na de dienst een ‘Kijk en Proef’ in de Godly Play ruimte.

Kijk: de materialen bekijken; maquette van Jeruzalem, de Tempel, boekrollen van de Profeten, de tien beste manier in een hart.

Proef: Twee aanwezige vertellers vertellen een Godly Play verhaal: David en ? (nog een verrassing)

Kijk: de nieuwe verhalen bewonderen; Jozef, Jezus en de twaalf en de Tweede Schepping

Praktisch: Verzamelen bij de koffietafel na afloop van de dienst, en dan lopen als groep naar de ruimte waar de verteller klaar zit. We vertellen twee verhalen, ze starten iets na elkaar in verschillende ruimtes.

Iedereen is welkom, het is nadrukkelijk ook voor volwassenen. Zondag 14 oktober, na de dienst (ongeveer 11.15), Kloosterkerk Den Haag.