Kerstmaaltijd op 17 december: samen leven – samen delen om 18.00 uur

Meldt u zich voor 12 december aan via diaconie@kloosterkerk.nl o.v.v. Kerstmaaltijd

Vanaf 17.15 uur inloop en borrel

€ 17,50 (voor kinderen € 10,00) per persoon op NL89 INGB 0002 8471 14 t.n.v.

Stichting Diaconie Kloosterkerk onder vermelding van Kerstmaaltijd