Zondag Palmarum (Zesde zondag van de Veertigdagentijd)

Op deze zondag zou de Johannes Passion geklonken hebben. Dat kan – u weet waarom – helaas niet doorgaan. In deze dienst met ‘cantate’ zullen nu Aria’s en een aantal koralen uit de Johannes Passion klinken.

voorganger: ds. Rienk Lanooy

Organist: Geerten van de Wetering

Sopraan: Marjon Strijk

Alt: Talitha van der Spek

Residentie Bachorkest en leden van het Residentie Kamerkoor o.l.v. Jos Vermunt

Toelichting bij koralen en aria’s uit de Johannes-Passion  BWV245

Deze dienst is toegankelijk voor max. 30 bezoekers en via het YouTube-kanaal (beeld en geluid) van de Kloosterkerk of via kerkomroep.nl (alleen audio) rechtstreeks of naderhand digitaal te volgen.

Zoom koffiedrinken

Na afloop van deze dienst is er gelegenheid elkaar digitaal te ontmoeten via Zoom. Wie aan deze bijeenkomst wil deelnemen, kan zich aanmelden via vivian14@gmail.com en krijgt dan een link toegestuurd. Vanaf ca. 11:45 uur kan via deze link ingelogd worden. Iedereen is van harte welkom. Voor koffie zult u helaas zelf moeten zorgen.

JEZUS’ NAMEN

In de Veertigdagentijd komen we heel dicht bij Jezus. Met Pasen aan de horizon nemen we gas terug om stap voor stap met Jezus mee te kunnen lopen naar het kruis. Zo leren we zijn vele gezichten goed kennen. De persoon Jezus is niet in één titel of aanduiding te vangen. We komen in de Bijbel een overvloed aan namen tegen die elk een kant van Jezus’ persoonlijkheid en betekenis belichten: Lam Gods, Brood, Rechter, Broeder, Mensenzoon, Licht, Weg, Koning, Herder. In deze tijd voor Pasen klinken enkele van die namen. Ze dagen ons uit om op creatieve wijze te verkennen wie onze reisgenoot eigenlijk is.