Zondag 10 november (1e zondag van de voleinding)

Voorganger: Jessa van der Vaart, Amsterdam

Organist: Geerten van de Wetering

Psalmen bij de rituelen van gedachtenis, oogst en vergeving

Onze tijd vertoont een grote behoefte aan rituelen. Stille tochten, 4 en 5 mei, een bermmonumentje voor een verkeersslachtoffer. Ook in het klein hebben mensen bij bepaalde gelegenheden behoefte aan handelingen die gekenmerkt worden door vorm, herhaling en symboliek.

De Kloosterkerk kent jaarlijks in de maand november drie diensten waarin een ritueel centraal staat: dat van gedenken, danken voor de oogst en van vergeven.

In de gedachtenisdienst worden de namen van mensen genoemd, die in het afgelopen jaar zijn overleden. Deze dienst wordt gehouden op een zondag dicht bij Allerzielen, dit jaar op 3 november. In de oogstdienst (10 november) wordt gedankt voor de goede gaven van het land en de vruchten van de arbeid. Al enige jaren kent de Kloosterkerk ook de vergevingsdienst (17 november). Overal zijn mensen die rondlopen met onopgeloste conflicten en boosheid naar een ander. De ervaring heeft geleerd dat het heilzaam is om door een ritueel als deze vergevingsdienst geholpen te worden bij het loslaten van het verleden. Wie wil kan een gesprek met de predikant aanvragen voorafgaande aan de dienst, om wat hem/haar persoonlijk raakt in gesprek te brengen.

In deze diensten klinkt dit jaar telkens een (gedeelte uit een) Psalm, het gebedsboek van synagoge en kerk, waarin de menselijke gevoelens van verdriet, dankbaarheid en de wens, maar ook de aarzeling om te vergeven, zo prachtig op schrift zijn gesteld.

Voor de allerkleinsten (0-4 jaar) is er crèche, voor de oudere kinderen (4-12 jaar) is er nevendienst.

Koffie en thee na afloop van de dienst.

Via de website www.kerkomroep.nl kunt u tot drie maanden terug de kerkdiensten terug luisteren.