16e na Pinksteren

Voorganger: ds. Rienk Lanooy

Organist: Geerten van de Wetering

Leden van het Kloosterkerkkoor o.l.v. Daniël Rouwkema

100-jarig bestaan van de gemeente van de Kloosterkerk

Zaterdagmiddag 19 september starten we om 17.00 uur met een vesperdienst die terugblikt op de vorm(en) die in de Duinoordkerk gebruikelijk waren. Daniël Rouwkema heeft de muzikale leiding. Op zondagochtend zal – zoals ds. Kwint zo mooi zei – een mengsel van getijdendienst en hoofddienst worden gehouden, met een actieve bijdrage van en voor onze jongeren. Het Kloosterkerkkoor zal medewerking verlenen. De vorm van die liturgie wordt bepaald door één van de twee in gebruik zijnde ordinaria, in de toonzetting van Bernard Renooy of in de toonzetting van Jan Hage. Op zondagmiddag om 17.00 uur sluiten we af met een vesper die (liturgische) grenzen verkent, waar Geerten van de Wetering de muzikale leiding heeft. We spelen, zingen en vieren de toekomst tegemoet!

Zondag 20 september, 10.00 uur

Een mengsel van een getijden- en hoofddienst met een actieve bijdrage van onze jongeren. Eerder was aangekondigd dat in deze dienst het H. Avondmaal gevierd zou worden. Gezien de ontwikkelingen rond het corona-virus, heeft het bestuur besloten af te zien van de viering van het H. Avondmaal. Hoe graag we ook  met elkaar brood en wijn zouden willen delen, het bestuur acht het niet verantwoord op dit moment.

Voor deze dienst zijn helaas geen plaatsen meer beschikbaar.

 

Gedurende de kerkdienst zijn er in de nevenruimtes: Crèche (0 t/m 3 jaar), Jongste Groep (groep 1 t/m 4 basisschool), Oudste Groep (groep 5 t/8 basisschool) en Jeugdkapel (12 tot 15 jaar, 1e zondag van de maand).

Via het YouTube-kanaal (beeld en geluid) van de Kloosterkerk of via kerkomroep.nl (alleen audio) kunt u de dienst rechtstreeks of achteraf digitaal volgen.