Sexagesima

Voorganger: ds. Rienk Lanooy

Organist: Geerten van de Wetering

Panfluit: Matthijs Koene

HET IS ELIA: EEN VROEGE PROFEET VAN ONDER HET STOF VANDAAN
‘Het is Elia,’ zeggen de mensen over Jezus (Markus 6,15). In het Nieuwe Testament wordt de naam van die profeet meer dan eens genoemd als het gaat om een antwoord op de vraag wie Jezus is. Maar wie was die Elia eigenlijk? Hij behoort tot de zogenaamde Vroege Profeten zoals die in de boeken Samuël en Koningen optreden, nu eens samen met, maar niet minder vaak in oppositie tegen de heersers van die dagen. Ook Elia is geen vriend van de koning. Telkens weer moet hij hem, Achab, de wacht aanzeggen omdat hij zich niets aantrekt van de Tora, de levensregel van Mozes. In de tijd van Epifanie lezen we verhalen die over Elia zijn opgetekend vanaf 1 Koningen 17.

Gedurende de kerkdienst zijn er in de nevenruimtes: Crèche (0 t/m 3 jaar), Jongste Groep (groep 1 t/m 4 basisschool), Oudste Groep (groep 5 t/8 basisschool) en Jeugdkapel (12 tot 15 jaar, 1e zondag van de maand).

Koffie en thee na afloop van de dienst.

Via de website www.kerkomroep.nl kunt u tot drie maanden terug de kerkdiensten terug luisteren.