Zondag Laetare (Vierde zondag van de Veertigdagentijd)

voorganger: ds. Marja Flipse

Organist: Geerten van de Wetering

Zang: Vocaal kwartet o.l.v. Daniël Rouwkema

Deze dienst is toegankelijk voor max. 30 bezoekers en via het YouTube-kanaal (beeld en geluid) van de Kloosterkerk of via kerkomroep.nl (alleen audio) rechtstreeks of naderhand digitaal te volgen.

Zoom koffiedrinken

Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar digitaal te ontmoeten via Zoom. Wie aan deze bijeenkomst wil deelnemen, kan zich aanmelden via andriesfeijen@gmx.net en krijgt dan een link toegestuurd. Vanaf ca. 11:30 uur kan via deze link ingelogd worden. Iedereen is van harte welkom. Voor koffie zult u helaas zelf moeten zorgen.

JEZUS’ NAMEN

In de Veertigdagentijd komen we heel dicht bij Jezus. Met Pasen aan de horizon nemen we gas terug om stap voor stap met Jezus mee te kunnen lopen naar het kruis. Zo leren we zijn vele gezichten goed kennen. De persoon Jezus is niet in één titel of aanduiding te vangen. We komen in de Bijbel een overvloed aan namen tegen die elk een kant van Jezus’ persoonlijkheid en betekenis belichten: Lam Gods, Brood, Rechter, Broeder, Mensenzoon, Licht, Weg, Koning, Herder. In deze tijd voor Pasen klinken enkele van die namen. Ze dagen ons uit om op creatieve wijze te verkennen wie onze reisgenoot eigenlijk is.