Zondag Sexagesima

voorganger: ds. Marthe de Vries, Utrecht

Organist: Geerten van de Wetering

Zang: Daniël Rouwkema

Deze dienst is alleen via het YouTube-kanaal (beeld en geluid) van de Kloosterkerk of via kerkomroep.nl (alleen audio) rechtstreeks of naderhand digitaal te volgen.