Kerstnachtdienst vanuit de Kloosterkerk

Voorganger: ds. Marja Flipse

Organist: Geerten van de Wetering

M.m.v. leden van het Residentie Kamerkoor o.l.v. Jos Vermunt, solist Haags Matrozenkoor en Arthur Klaassens (hobo)

Deze dienst die om 22.30u begint is alleen digitaal bij te wonen via het YouTube-kanaal (beeld en geluid) van de Kloosterkerk of via kerkomroep.nl (alleen audio), rechtstreeks of naderhand.