4e Advent – ‘Rorate’

voorganger: ds. Rienk Lanooy

Organist: Geerten van de Wetering

m.m.v. leden van het Kloosterkerkkoor o.l.v. Daniël Rouwkema

Deze dienst is alleen digitaal bij te wonen via het YouTube-kanaal (beeld en geluid) van de Kloosterkerk of via kerkomroep.nl (alleen audio), rechtstreeks of naderhand.

VOORMOEDERS VAN JEZUS

Wie zich verdiept in zijn of haar stamboom, komt soms voor verrassingen te staan. Ook de stamboom van Jezus bevat een aantal onwaarschijnlijke kandidaten. Tamar, Ruth, Rachab, Batseba, Maria – vrouwen van wie je de namen nu niet direct in een fatsoenlijke genealogie zou verwachten. In de diensten van de Adventstijd, in de aanloop naar het Kerstfeest, zien we aan de hand van enkele ‘stamboomverhalen’ dat niemand volmaakt hoeft te zijn om een cruciale plaats in te nemen in het eeuwenoude verhaal van God met ons. Sterker nog, de Eeuwige lijkt een zwak te hebben voor buitenbeentjes.