1e zondag van de voleinding

GEDICHTEN BIJ RITUELEN VAN GEDACHTENIS, OOGST EN VERGEVING

Stille tochten, applaus voor werkers in de zorg, de kransleggingen van 4 mei en het vlagvertoon van 5 mei: mensen geven gevoelens en gedachten vorm met behulp van rituelen.

In de maand november zijn drie diensten waarin een ritueel centraal staat. In de gedachtenisdienst op 1 november, dicht- bij Allerzielen, worden de namen van mensen genoemd, die in het afgelopen jaar zijn overleden. Wie wil dat de naam van een dierbare gestorvene genoemd wordt, kan contact opnemen met de predikanten. Op 8 november is de vergevingsdienst. Overal zijn mensen die rondlopen met onopgeloste conflicten en boosheid naar een ander. De ervaring heeft geleerd dat het heilzaam is om door een ritueel als deze vergevingsdienst geholpen te worden bij het loslaten van het verleden. Wie wil kan een gesprek met de predikant aanvragen voorafgaande aan de dienst. In de oogstdienst (15 november) wordt ge- dankt voor de goede gaven van het land en de vruchten van de arbeid.

Via het YouTube-kanaal (beeld en geluid) van de Kloosterkerk of via kerkomroep.nl (alleen audio) kunt u de dienst rechtstreeks of achteraf digitaal volgen.

Gedurende de kerkdienst zijn er in de nevenruimtes: Crèche (0 t/m 3 jaar), Jongste Groep (groep 1 t/m 4 basisschool), Oudste Groep (groep 5 t/8 basisschool) en Jeugdkapel (12 tot 15 jaar, 1e zondag van de maand).