Paasnachtdienst met doop en belijdenis, Voorganger Ds. Rienk Lanooy