Middaggebed van de Goede Vrijdag

Voorganger: ds. Rienk Lanooy

Organist: Geerten van de Wetering

Deze dienst is zonder aanmelding toegankelijk en te volgen via kerkomroep.nl (alleen audio), rechtstreeks of naderhand.

Over de diensten in de Stille Week:

Met de dienst op Palmpasen is de Stille Week begonnen, de week waarin wij het lijden, sterven en de opstanding van Jezus gedenken. Het evangelie naar de beschrijving van Lukas is daarbij onze gids. Op Witte Donderdag vieren we het Avondmaal. Tijdens het middaggebed van de Goede Vrijdag vormen de kruiswegstaties de leidraad. Op de avond van Goede Vrijdag klinkt de Via Crucis van F. Liszt. In de Paasnacht gedenken we onze doop en kijken we vooruit naar het licht van de opstanding en vervolgen wij de lezing uit het evangelie naar Lukas. Omdat deze diensten een doorgaand verhaal vertellen, vormen ze eigenlijk één dienst die, samen met Paasmorgendienst, vanouds het ‘Triduum van Pasen’, de ‘drie dagen van Pasen’, wordt genoemd.