Op donderdag 9 juni is de Kloosterkerk het onderkomen voor The 7th Interfaith Dialogue van het NICMCR (Netherlands-Indonesia Consortium for Muslim-Christian Relations). Er zal gesproken worden over het thema ‘Religion in Colonization and Decolonization – Indonesian-Dutch Confrontation, Confirmation, Transformation’. De voertaal is Engels en belangstellenden zijn van harte welkom. Voor het programma en een toelichting vindt u meer informatie op de website https://nicmcr.org/the-7th-interfaith-dialogue/