Op zondagmiddag 13 maart is er om 17.00 weer een dienst in het kader van “Zin op zondagmiddag”

Het Gregoriaans Koor Utrecht, onder leiding van Anthony Zielhorst verzorgt in de Kloosterkerk de liturgie voor de tweede zondag van de 40-dagentijd.
Litug is Ds. Marja Flipse.

 

De vesper is vrijwel geheel in het (gezongen) Latijn, maar in de orde van dienst zijn alle Nederlandse vertalingen opgenomen.

 

Anthony Zielhorst is sinds 1998 dirigent van het Gregoriaans Koor Utrecht. Tevens is hij voorzitter van de Stichting Amici Cantus Gregoriani.

De activiteiten van de stichting zijn gericht op allen die zich als amateur of professional zingend, dirigerend of anderszins met het gregoriaans, het oudste muzikale erfgoed van de West-Europese cultuur, bezighouden. Het gregoriaans komt voort uit en is nauw verbonden met de liturgie van de rooms-katholieke kerk. Toch bestaat er tegenwoordig een brede belangstelling voor het gregoriaans, die niet per se aan de kerk gebonden, maar veeleer muzikaal en spiritueel gefundeerd is. De stichting ACG wil in haar activiteiten bij die brede belangstelling aanhaken en deze verder doen groeien.

 

https://www.kloosterkerk.nl/wp-admin/media-upload.php?type=image&tab=type_url&post_id=89470