Uitnodiging gemeenteplatform 12 december 2019

 

Het algemeen bestuur nodigt u van harte uit voor deze bijeenkomst,

aanvang 20:00 uur in de crypt van de Kloosterkerk.

 

Aan de orde komen:

-Begroting 2020 Stichting Kloosterkerk

-Voortgang beroeping nieuwe predikant

-Statutenwijziging

 

Na het officiële gedeelte zal Hyme Stoffels, theoloog- socioloog een voordracht houden over de Kerk in de Toekomst. Daarna is er gelegenheid om met hem over  dit onderwerp te discussiëren.

 

 

Wij besluiten de avond met een drankje.

 

Namens het bestuur van de Kloosterkerk

Astrid Poot, secretaris