De invloed van de Bijbel op onze cultuur kan moeilijk overschat worden. Dat geldt niet alleen voor wat we in beperktere zin ‘cultuur’ noemen: Rembrandt verstaan zonder kennis van het Aloude en Nieuwe Testament is lastig, en dat betreft ook Dante, Shakespeare, Wolkers, Bach en U2. Maar het geldt ook breder: de uitwerking van de Statenvertaling op onze taal is groot, en de ‘moraal’ van de Bijbel – dat de Eeuwige opkomt voor de zwakke – is doorgedrongen in de haarvaten van onze maatschappij. Om de tijden te verstaan is kennis van de Bijbel onontbeerlijk.
In deze cursus geeft prof.dr. Bert Jan Lietaert Peerbolte u in drie avonden een boeiende doorkijk in de betekenis van de Bijbel voor onze cultuur.

Kosten: € 5,- per avond

Wanneer

Tijd: 20.15 – 22.00 uur

2019 dinsdag 5, 12 en 19 november in de crypt
Graag aanmelden bij het Kerkelijk Bureau voor een indicatie van het aantal deelnemers