Cursus Hedendaagse filosofie

In deze reeks van 10 bijeenkomsten maakt u kennis met de filosofie van onze eigen tijd. ‘Onze eigen tijd’ begint in de 19e eeuw. De hedendaagse filosofie kenmerkt zich doordat ze goeddeels geen grote systemen meer aanvaardt. Daarvoor is de crisis die het menselijk zelfbesef trof, te groot. In plaats daarvan vallen woorden als ‘drift’, ‘instinct’, ‘macht’, ‘fenomeen’, ‘zelf’, ‘existentie’, ‘keuze’ of ‘beslissing’. Meer nog dan de hele voorgaande filosofiegeschiedenis reikt de hedendaagse filosofie instrumenten aan om met zingevingsvragen om te gaan. Deze reeks is niet per se ‘representatief’: veel denkers kunnen niet aan bod komen. Gekozen is voor enkele grote geesten die ons nog steeds kunnen verbijsteren – en bezielen.

Docent is Dr. Rico Sneller. Op woensdagavonden in oktober tot en met januari. De kosten bedragen €250. Aanmelding: h.w.sneller@gmail.com.
Voor meer informatie:

https://rico-sneller.blogspot.com/2022/06/cursus-hedendaagse-filosofie-den-haag.html