Hoe lees je de bijbel? Wat hebben de schrijvers ervan willen overbrengen? Wat is er bijvoorbeeld bedoeld met het scheppingsverhaal? Welke betekenissen kunnen er worden opgeroepen bij namen of begrippen als God, Jezus en de Heilige Geest? Kun je ervaringen in het dagelijks leven daarmee in verband brengen? Wat betekent het om te bidden, wat gebeurt er in een kerkdienst? Is het mogelijk gesteund te worden in de keuzes die je moet maken door een vorm van christelijke ethiek?

De cursus ’ABC van de christelijke traditie’ is vooral bedoeld voor mensen met vragen als de hierboven gestelde. De leeftijd van de deelnemers varieert elk jaar van 20 tot 80+. Een deel van hen besluit aan het einde van het seizoen op Pinksteren zich te verbinden met de christelijke traditie door de doop, of door, zoals dat vroeger heette, ‘belijdenis te doen’.

Begeleiding en aanmelding: ds. Marja Flipse en ds. Rienk Lanooy

Tijd: woensdag 20.15 – 22.00 uur (inloop met koffie vanaf 20.00 uur)

Bijzonderheden: maximaal 20 deelnemers