Hoe lees je de Bijbel? Wat hebben de schrijvers ervan willen overbrengen? In welke literaire en gelovige traditie stonden zij en wat hebben hun verhalen vandaag te zeggen? Wat is er bijvoorbeeld bedoeld met het scheppingsverhaal? Hoe krijg je toegang tot de poëzie van de psalmen? Welke ‘verstaanssleutel’ brengt je verder bij het lezen van een profetie? Welke betekenissen kunnen er worden opgeroepen bij namen of begrippen als God, Jezus en de Heilige Geest? Kun je ervaringen in het dagelijks leven daarmee in verband brengen? Wat betekent het om te bidden, wat gebeurt er in een kerkdienst? Is het mogelijk gesteund te worden in de keuzes die je moet maken door een vorm van christelijke ethiek? Hoe beleef je de kerk, als instituut?

De kring ’ABC van de christelijke traditie’ is vooral bedoeld voor mensen met vragen als de hierboven gestelde. De leeftijd van de deelnemers varieert elk jaar van 20 tot 80+. Een deel van hen besluit aan het einde van het seizoen op Pinksteren ’zijn of haar verbintenis met de christelijke traditie te bevestigen door de doop, of door, zoals dat vroeger heette, ‘belijdenis te doen’.

Begeleiding: ds. Rienk Lanooy en ds. Jessa van der Vaart.

Wanneer

Tijd: 20.15 – 22.00 uur (inloop met koffie vanaf 20.00 uur)

2019: woensdag 18 september, 2 en 23 oktober, 6 en 20 november, 4 en 18 december
vervolgt in 2020: woensdag 29 januari, 5 en 19 februari, 4 en 18 maart, 8 en 22 april, 6 mei
en voor wie op de zondag na Pinksteren (7 juni) z’n verbintenis met de christelijke traditie wil bevestigen of gedoopt wil worden is er een bijeenkomst op zaterdag 23 mei (2020).

Plaats: Crypt en Ministeriekamer Kloosterkerk
Bijzonderheden: maximaal 25 deelnemers
Aanmelden bij ds. Rienk Lanooy