ABC van de christelijke traditie

Hoe lees je de bijbel? Wat hebben de schrijvers ervan willen overbrengen? Wat is er bijvoorbeeld bedoeld met het scheppingsverhaal? Welke betekenissen kunnen er worden opgeroepen bij namen of begrippen als God, Jezus en de Heilige Geest? Kun je ervaringen in het dagelijks leven daarmee in verband brengen? Wat betekent het om te bidden, wat gebeurt er in een kerkdienst? Is het mogelijk gesteund te worden in de keuzes die je moet maken door een vorm van christelijke ethiek?

Deze cursus is bedoeld voor mensen met vragen als de hierboven gestelde. De leeftijd van de deelnemers varieert elk jaar van 20 tot 80+. Een deel van hen besluit op Pinksteren zijn of haar verbintenis met de christelijke traditie te bevestigen door de doop, of door, zoals dat vroeger heette, ‘belijdenis te doen’.

Begeleiding en aanmelding: ds. Marja Flipse en ds. Rienk Lanooy

Wanneer

woensdagavonden van 20.15 tot 22.00 uur.

15 en 29 september 2021
6 oktober
13 en 17 november
1 en 22 december
19 januari 2022
2 en 16 februari
16 en 30 maart
6 en 13 april
18 mei en zaterdag 28 mei
1 juni