De muziek van Bach inspireert en raakt je in het hart….

De Stichting Cantatediensten Kloosterkerk biedt u opnieuw de gelegenheid om enkele workshops bij te wonen. Deze geven u de bagage om de cantates van Bach met meer begrip te kunnen beluisteren.

J.S. Bach schreef elk van zijn ca. 200 cantates voor een bepaalde zondag of kerkelijke hoogtijdag. Door de cantates te beluisteren met het kerkelijk jaar mee, beleef je mee hoe Bach de thema’s en lezingen van iedere zondag en feestdag muzikaal verwerkt. 

Maak het begin van de repetitie met koor en orkest van de Residentie Bach Ensembles mee, en luister vervolgens naar een inleiding door een deskundige op het gebied van de cantates en Johann Sebastian Bach.

Drie zaterdagen in 2020, van 16.00 – 18.30 uur (inloop vanaf 15.30 uur)

25 januari 2020          Ad de Keyzer – Bach en het Woord

22 februari 2020        Sytze de Vries – Het huwelijk van woorden en noten

28  maart 2020          Wim Faas – De Meininger Bach

Toegangsprijs incl. consumpties € 10,00.

Kloosterkerk, Lange Voorhout 4 (ingang kosterij), Den Haag.

Deze workshops worden mede mogelijk gemaakt door de Stichting Vrienden van de RBE.

 

22 februari 2020

Het huwelijk van woorden en noten : over de (on)mogelijkheden van een vertaling

Hoeveel mensen gaan er niet naar uitvoeringen van Bachwerken louter voor de muziek? Voor velen zijn de woorden een bijvoegsel geworden, waar je niet te nauw naar luistert.

Wie Bach’s teksten toch wil begrijpen, moet een  dubbele vertaalslag maken: in de taal én in de tijd!

Toch waren het de teksten die ooit de noten opriepen! Zijn de woorden dan nodig om de muziek ten volle te verstaan? Er zijn verschillende pogingen gedaan om Bach’s muziek dichterbij te brengen met een vertaling. Met succes?

Niet alleen de rol van de tekst van cantate 18 ‘Gleichwie der Regen und Schnee vom Himmel fällt’, maar ook deze algemenere vragen zullen worden belicht. Met voorbeelden ook van diverse vertalingen, zoals de geruchtmakende van Jan Rot.

Sytze de Vries (Leeuwarden 1945) is theoloog, predikant, lieddichter en tekstschrijver. Hij studeerde aan de theologische faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen en was predikant in Peize (Dr.), Purmerend, een aantal jaren programmamaker bij radio en televisie. Vervolgens bijna twintig jaar voorganger in Amsterdam (Oude Kerk)  Daar ontstond een groot aantal liederen en liturgische teksten, die zich verspreidden via de liedbundels  Zingend Geloven en Tussentijds. Daarvan is inmiddels het nodige opgenomen in het nieuwe Liedboek voor huis en kerk. (2013) Zijn liederen zijn ook te vinden de rooms-katholieke bundel Gezangen voor Liturgie en de Vlaamse liedbundel Zingt Jubilate.

Hij presenteerde jaren lang voor de NCRV-microfoon het programma ‘Lied van de Week’, en werkte mee aan de ‘Rondom het Woord’, de theologische etherleergang, en maakte interviewprogramma’s bij de IKON. Ook was hij een aantal jaren werkzaam als programmamaker godsdienstige programma’s bij de NCRV-televisie.

Sinds 2005 werkt hij zelfstandig als dichter en schrijver, in de Werkplaats De Vertaalslag. Hij geeft lezingen, zangavonden en cursussen op het snijvlak van Bijbelse theologie, kerklied en liturgiek.

Hij publiceerde diverse bundels met liturgische teksten en liederen, waaronder de bundels ‘Het liefste lied van overzee’ , vertalingen van bekende Engelse hymns. (zie www.sytzedevries.com)