Hulp Kloosterkerk, Toa Heftiba

Onze nieuwe koster, Bas Pijffers, heeft te kennen gegeven gemiddeld 32 uur per week te willen werken. Hij is bereid in tijden van ‘piek’ meer te werken en in rustiger tijden minder. Omdat hij in Rotterdam een eigen kerkelijk leven heeft en dat graag wil blijven onderhouden, zijn we overeengekomen dat hij bij de helft van alle kerkdiensten in de Kloosterkerk de kosterstaken zal vervullen. 
Voor de kosterstaken voor de andere helft van de kerkdiensten is de inzet van ‘toegeruste vrijwilligers’ noodzakelijk.

Wie is bereid in het hart van het leven van de Kloosterkerk deze taak te vervullen?
De wekelijkse kerkdiensten zijn het hart van het leven van de Kloosterkerk. In de diensten wordt de ontmoeting met de Eeuwige gezocht en gevierd. Hoe bijzonder om hier juist een bijdrage aan te leveren?
Jaarlijks gaat het om ca 70 kerkdiensten (op zondag, kerstfeest, oude jaar, nieuwjaar, stille week, Hemelvaart, ca 10 vespers op zondagmiddag). Voor de helft van deze diensten, alsook voor de zondagen in de vakantie van Bas, is de inzet van ‘toegeruste vrijwilligers’ noodzakelijk, die de verantwoordelijkheid nemen voor het gehele logistieke proces van de dienst in kwestie (waaronder het openen en afsluiten van de kerk). 
Een toegeruste vrijwilliger:

  • Heeft een dienstverlenende instelling
  • Is samenwerkingsgericht
  • Werkt volgens het draaiboek, waarin alle taken gedetailleerd zijn opgenomen
  • Is in het bezit van een op de Kloosterkerk toegesneden BedrijfsHulpVerlening certificaat
  • Is bereid ca 12 diensten per jaar te doen (gemiddeld 1 x per maand

Het bestuur zoekt tenminste 3 vrijwilligers voor deze kosterstaken. Vanzelfsprekend is er voldoende tijd voor toerusting en inwerken: minimaal 3 dagdelen, waarvan 1 dag BHV-workshop en naar behoefte meer.

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie? Neem contact op met Yna Visser of Emilie Schreuder, respectievelijk ouderling Pastoraat en kerkrentmeester Personeel.
 
Yna Visser M 06 11598399, y.visser@kloosterkerk.nl
Emilie Schreuder M 06 4878 1970, e.schreuder@kloosterkerk.nl