Sinds juni 2016 werk ik als vrijwilligerscoördinator in het oecumenisch Aandachtscentrum (AC), gelegen in het centrum van Den Haag, in de Schoolstraat. Het is een plek, waar iedereen welkom is. Dagelijks komen er rond de veertig bezoekers, mannen en vrouwen van jong tot oud. Veelal kwetsbare mensen, die het leven van zijn harde kant hebben ervaren. Sommigen komen aarzelend en afwachtend, voor anderen is het AC vertrouwd en bekend. Ze schuiven aan in de kring of kiezen een stoel in een hoekje, zitten stil voor zich uit te kijken, doen een dutje of een spelletje.
Aandacht schenken is onze ‘core business’. Dat klinkt zo simpel maar dat is helemaal niet eenvoudig, heb ik ontdekt. Zelfs in het AC moeten we oppassen dat we niet gaan ‘redderen’, ons verliezen in activiteiten in plaats van aanwezig te zijn. Aandacht vraagt opmerkzaamheid en geduld en vermijdt oordelen en raadgevingen. Een bezoeker zit niet te wachten op iemand die zegt wat hij moet doen; hij wil er mogen zijn zoals hij is. In het AC komen werelden bij elkaar. De wereld van de vrijwillige medewerkers, die hun leven meestal aardig op orde hebben, en die van de bezoekers, die vaak te kampen hebben met grote problemen: verslavingen, dakloosheid, psychische problemen, armoede. Er komen vluchtelingen en Oost-Europese werkzoekenden met wie je soms nauwelijks kunt praten. Maar je kunt wel hun gezichten ‘lezen’, die vaak meer vertellen dan woorden. Met de bezoekers die geregeld komen, ontstaat een band. Ik word vaak geraakt door de warmte en aandacht, die ik ontvang van de bezoekers; er is een over en weer. Met elkaar zijn we soms net een grote familie; en in elke familie komt wel eens iets voor. Een enkele keer zijn mensen agressief, wat angstig kan zijn, en moeten we ze wegsturen. Maar meestal is er een vrolijke en gezellige sfeer. Het feit dat medewerkenden pas weggaan als hun leeftijd of gezondheid hen ertoe dwingen, zegt genoeg over de voldoening die dit werk geeft.
Ik hoop dat dit stukje u nieuwsgierig maakt. Kom gerust een keer langs in het AC om de sfeer te proeven en wie weet, wilt u één dagdeel per week meedraaien in het AC want nieuwe medewerkenden kunnen we goed gebruiken!

Kitty Mul
Voor informatie: 06-20431454; e-mail: info@aandachtscentrumdenhaag.nl