Na het bericht in de vorige Kloosterkerk Nieuwsbrief over de voorbereiding van het beroepen van een tweede predikant heeft op 20 september jl. een Gemeenteplatform plaatsgevonden, dat hieraan was gewijd. In het bijzonder de profielen waren aan de orde.

Het Bestuur heeft vooraf schriftelijk en op het Gemeenteplatform suggesties gekregen ten aanzien van de profielen en de te volgen procedure. Die zijn door de Voorbereidingscommissie opgepakt en de verwerking ervan is voorgelegd aan het Bestuur, dat op 27 september de profielen vervolgens heeft vastgesteld. U vindt deze op de website van de Kloosterkerk. Niet alle suggesties zijn overgenomen. U moet daar niet uit afleiden, dat we niet dankbaar zijn voor het meedenken en het Bestuur hoopt dat u zich niet laat ontmoedigen. Het Bestuur waardeert participatie. Het beseft dat participatie teleurstellingen kan opleveren; immers, niet alles wat wordt voorgesteld, kan zichtbaar terugkeren in de besluiten. Uiteindelijk is iedereen gebaat bij een duidelijke lijn, moeten stukken (zoals de profielen) niet te overdadig gedetailleerd zijn en moet er niet te veel vertraging optreden.

De Voorbereidingscommissie heeft samen met ds. Lanooy gesproken over de verdeling van taken tussen de twee predikanten. Uitgangspunt is gelijkwaardigheid. De te beroepen predikant zal verantwoordelijk zijn voor het jeugdwerk. Er is gekeken naar verdeling van het aantal diensten en naar de mogelijkheden om enige ruimte te creëren door taken die niet zozeer thuishoren bij de predikant elders te beleggen. Het resultaat is, dat er voor de te beroepen predikant een pakket voorligt dat uitgangspunt kan zijn in de verdere procedure. Uitgangspunt, geen Wet van Meden en Perzen; het kan immers blijken dat de specifieke kwaliteiten van een tweede predikant een wat andere verdeling beter maken.

Daarmee zijn we toegekomen aan de opstelling van de lijst van mogelijke kandidaten voor het beroep. Daartoe wordt het team mobiliteit van de landelijke (PKN) kerk benaderd, wordt de vacature op sociale media geplaatst en in het tijdschrift Woord en Weg en wordt – bij deze – de leden van de Kloosterkerkgemeente gevraagd om eventuele kandidaten te noemen. Graag ontvangen wij uw suggesties per e-mail op godert.vanderfeltz@gmail.com of per brief aan het Kerkelijk Bureau, t.a.v. secretaris Beroepingscommissie. Uw reacties worden vertrouwelijk behandeld. Wij ontvangen graag niet alleen de naam en de (kerkelijke) gemeente, maar ook een korte aanbeveling. Uiteraard kan het zijn, dat onzeker is of een door u genoemde kandidaat wel bereid en in staat is een beroep van de Kloosterkerk te aanvaarden. Laat u zich door zulke vragen niet beïnvloeden, dat zoekt de Beroepingscommissie t.z.t. uit. Mocht u een kandidaat noemen, dan gaan we ervan uit dat u ervoor openstaat, dat een lid van de Beroepingscommissie daarover eventueel contact met u opneemt. Vanwege de in acht te nemen vertrouwelijkheid wordt het niet aan u teruggekoppeld als besloten wordt “uw” kandidaat niet op de “shortlist” te zetten en de reden daarvoor. We vertrouwen op uw begrip daarvoor.

Op het Gemeenteplatform is gevraagd waarom ditmaal niet gekozen is voor het meedenken met de Beroepingscommissie in de vorm van een “Gemeenteconvent”. De belangrijkste reden daarvoor is, dat zo’n convent een beperkte groep is. In plaats daarvan zijn Bestuur en Voorbereidingscommissie er voorstander van, dat er regelmatig en uitgebreid verslag wordt gedaan van de werkzaamheden. Deze berichtgeving moet u in dat perspectief zien. Bovendien komt een dergelijk Gemeenteconvent ook niet voor in de betreffende procedures van de PKN.
In het Gemeenteplatform is gevraagd naar de criteria, waarmee de Beroepingscommissie op pad wordt gestuurd. Het zijn er acht; ze verschillen niet van degene, die bij vorige gelegenheden zijn gehanteerd. Wij noemen ze hier (in willekeurige volgorde): geloof, theologie/verdieping, verkondiging, eredienst, jeugdwerk, citykerk, samenwerking, pastoraat en gemeentewerk. De Beroepingscommissie bereidt vragen voor om deze aandachtspunten concreet te kunnen onderzoeken.

Met hartelijke groet, namens het Bestuur,

Sanne ten Bokkel Huinink, voorzitter

Ten behoeve van de beroeping is door het Bestuur een profiel opgesteld van de Kloosterkerk en de predikant. Zie hier voor een pdf van de profielen.

De secretaris van de Beroepingscommissie van de Kloosterkerk is Godert van der Feltz. Hebt u belangstelling voor deze vacature, wilt U een predikant voordragen of hebt u vragen, dan kunt u zich richten tot hem. Zijn email adres is: godert.vanderfeltz@gmail.com