Minikerdienst

Zondag 27 oktober jl. was er weer een Minikerkdienst: een dienst speciaal voor jonge kinderen en hun ouders, opa’s en oma’s. Dit keer stond het verhaal van Noach en de ark centraal. We hebben geluisterd naar het verhaal, we hebben liedjes gezongen en we gingen, net als de duif, op zoek naar olijftakjes. Sommige kinderen hadden zelf een (knuffel)diertje meegenomen dat met Noach meeging in de ark.

Godly Play

We kijken terug op een serie Godly Play verhalen over mensen die hun land verlaten. Het begon bij Abraham en Sara, die uit Ur vertrokken. We gingen verder met Mozes en het volk dat uit Egypte trok. Er waren mooie nieuwe verhalen: David, die door zijn vriend geholpen werd om te vluchten, Ruth, die vrijwillig haar land verliet om met haar schoonmoeder mee te gaan en ten slotte Jozef en zijn broers, die elkaar in Egypte opnieuw ontmoetten.

Kijk en Proef Godly Play

Zondag 13 oktober jl. hebben ook ouders en anderen kennis kunnen maken (kijken en proeven) met Godly Play. Er waren materialen om te bekijken zoals de maquette van Jeruzalem, de tempel en de boekrollen van de profeten. En er waren vertellers zodat Godly Play ook echt ‘geproefd’ kon worden door te luisteren naar een Godly Play verhaal.

November

In november zijn er bijzondere diensten, ook voor de kinderen. We doen mee met de Gedachtenisdienst, waarin de kinderen op het rode kleed komen. De Oogstdienst vieren we in de Crypt, met een verhaal over het manna in de woestijn. Het thema is dankbaarheid voor ons dagelijks brood en voor de vruchten van de herfst.

En zondag 24 november is er een cantatedienst met kinderen. Ellen van der Sar komt dan vertellen over de wondere wereld van de componist van de cantates. Zij zal dit doen aan de hand van de cantate, die op zondag gespeeld wordt in de kerkdienst. Na deze uitleg komen de oudste kinderen terug in de kerk om voorin de kerkbanken te luisteren naar de cantate van die zondag.

Sirkelslag kids

Vrijdag 15 november vindt Sirkelslag Kids weer plaats, een spannend en interactief spel tussen kindergroepen (8-12 jaar) uit heel Nederland. Het thema dit jaar is “In het donker zoeken naar licht”. Het verhaal van Daniel loopt als een rode draad door de spellen. Je kunt je al opgeven via jeugdwerk@kloosterkerk.nl Nadere informatie zal nog per mail volgen.

Kinderkerstfeest 22 december 

Het lijkt nog ver weg maar zondagmiddag 22 december van 16.30 tot 17.30 uur zal het Kinderkerstfeest gevierd worden. We zijn nog op zoek naar vrijwilligers die voor, tijdens en na de dienst kunnen helpen. U kunt zich opgeven via jeugdwerk@kloosterkerk.nl

Namens het jeugdwerk,
Gilbert Laurens en Marchien Holtrop