De zomervakantie nadert nu snel en voor heel veel kinderen en tieners staan de komende maanden in het teken van afsluiten. Het afsluiten van een schooljaar of van een schoolperiode. Ook in het Jeugdwerk zijn we aan het eind gekomen van een veelbewogen jaar.
De afgelopen periode werd in de kinderdiensten onder andere aandacht besteed aan het Pinksterverhaal. Er gebeurde heel veel in dit verhaal en allerlei zintuigen werden aangesproken. Zelfs een aantal elementen werd erbij betrokken. De kinderen hoorden dat, toen de discipelen eenmaal van de Heilige Geest vervuld waren, zij van zich lieten horen. Zo zetten zij van alles in werking bij andere mensen. De kinderen ontdekten dat zij zelf ook dingen in beweging kunnen zetten.
Ook werd er in de afgelopen periode weer een aantal Godly Play verhalen verteld. Eén van die verhalen ging over Saulus, die ontdekt dat hij Paulus is; de volger van Jezus.

Zowel voor de Jeugdkapel als de Bovenbouwgroep zit het er op. De Bovenbouwers hebben afgelopen vrijdag op het strand hun afsluitende bijeenkomst gehad. De Jeugdkapel heeft nog een afsluitende bijeenkomst tegoed en wel op zondag 14 juli na de dienst.

Kamp

Hou het weekend van (13,) 14 & 15 september vrij voor het Kloosterkerk kamp. Ben jij tussen de 7 en 18 jaar oud? Dan ben je van harte uitgenodigd om mee te gaan. Dit jaar hebben we de leeftijdscategorieën uitgebreid, zodat we met drie groepen op kamp kunnen gaan naar het Scoutingcentrum Rotterdam in Capelle a/d IJssel. De 12-plussers beginnen op vrijdagavond al aan het kamp. De rest volgt op zaterdag. Hou voor het aanmeldformulier je mailbox in de gaten! Ben je ouder? Niet getreurd. Je kunt ook mee als begeleider. Neem voor meer informatie contact op met Marchien Holtrop.

Oproep vrijwilligers

Geen enkele organisatie kan zonder vrijwilligers, zo ook de Kloosterkerk niet. Voor het Jeugdwerk zijn wij op zoek naar mensen, die het aankomende jaar een steentje willen bijdragen. Mensen, die het leuk vinden om met elkaar in een gezellige sfeer activiteiten te bedenken, te organiseren of uit te voeren. Het Jeugdwerk is onder andere verantwoordelijk voor de crèche, de kerkdienst voor de allerkleinsten(0-4), de kindernevendiensten(4-11), Godly Play, de kerstviering voor kinderen, de feestelijke bijeenkomsten op hoogtijdagen, de Jeugdkapel(12-15), de Bovenbouwgroep(15+), Serious Quest en het Kloosterkerk kamp. Benieuwd? Neem dan contact op met een van de jeugdouderlingen of laat het weten aan een vrijwilliger.

Agenda

Zondag 14 juli na de dienst afsluitende bijeenkomst Jeugdkapel
Zondag 8 september eerste bijeenkomst Jeugdkapel
(Vrijdag 13,) zaterdag 14 & zondag 15 september Kloosterkerk kamp

Namens het Jeugdwerk,
Marchien Holtrop en Gilbert Laurens
Jeugdouderlingen