Ook heel kleine kinderen hebben al een antenne voor het heilige. Daarom laten we hen af en toe iets van een kerkdienst meemaken. Deze ‘minikerkdiensten’ worden gehouden vóór een cantatedienst. De eerstvolgende is op zondag 26 mei aanstaande. Ouders en grootouders zijn welkom met hun (klein)kinderen in een dienstje van ongeveer een half uur. Er wordt een kaars aangestoken, er wordt gebeden, gezongen, een Bijbelverhaal verteld met een vertaling erbij naar het heden. Kinderen van 0-4 jaar worden er actief bij betrokken. Het is dus een complete dienst, waarin de jeugdpastor voorgaat. Ook oudere kinderen zijn welkom.
De gegevens op een rij:

Zondag 26 mei van 9.30 – ongeveer 10.00 uur (voorafgaand aan de cantatedienst) in de Kloosterkerk Den Haag, Koorzaal. Voor ouders die aansluitend de cantatedienst bij willen wonen: voor de kinderen is er oppasdienst of een kinderdienst. Oudere kinderen, buren, klasgenootjes et cetera zijn uiteraard ook van harte uitgenodigd.

Gilbert Laurens