De kerstperiode ligt nu al iets meer dan een maand achter ons. Toch willen we nog eenmaal terugkijken op deze periode. Op zondag 23 december vond de kinderkerstdienst plaats in de Kloosterkerk. Naar schatting hebben zo’n 350 mensen deze dienst meegemaakt. Uit eigen observatie mag ik zeggen dat er een bonte mix van opa’s, oma’s, vaders en moeders, kinderen en kleinkinderen aan mij voorbij trok. Een mooi beeld was ook dat er achterin de kerk spontaan een parkeerplek voor buggy’s en kinderwagens ontstond. In de dienst zelf konden we luisteren naar verschillende kerstliederen, gezongen door het Haags Matrozenkoor. De dienst werd geopend met het aansteken van 4 kaarsen door Marilena, Henk-Tijmen en Timo. Het aansteken van iedere kaars werd voorafgegaan door een dichtregel. Rosa ging ons voor in gebed. Onze predikant Rienk Lanooy leidde alles in goede banen. Hij vertelde ook het verhaal over een man en een hondje die elkaars vrienden werden. Het hoogtepunt was toch wel het samen zingen van het lied:“Midden in de winternacht”, door de aanwezige kinderen, begeleid met trommels, tamboerijnen en meer. Op kerstochtend hebben de kinderen in de Crypt allemaal hard gewerkt om een mooi kerststukje te maken. De ster, waar alle kinderen gedurende de adventsperiode aan hadden gewerkt, hing voor allen te zien en in zijn volle glorie in de kerk.

Op de eerste 3 zondagen van januari vond de gespreksgroep Serious Quest plaats. Dit is een serie van bijeenkomsten voor de tieners in de jeugdkapelleeftijd (12-15 jaar), waarin we een onderwerp verder uitdiepen. Dit keer was het onderwerp: “Je moet er nog van groeien”. Het waren leuke bijeenkomsten, waarin de jeugdkapellers zich vrij voelden om met elkaar van gedachten te wisselen en van mening te verschillen. We hebben bijbelteksten gelezen en geprobeerd die betekenis te geven in de context van de tijd, waarin ze werden geschreven maar ook in de context van de tijd, waarin we nu leven.

We kijken enorm uit naar 2019, een jaar waarin we met het jeugdwerk een nieuwe predikant hopen te begroeten.

Namens alle vrijwilligers van het jeugdwerk,

Gilbert Laurens en Marchien Holtrop, Jeugdouderling