Foto: Monica Stuurop

Doe-Orgel

Tijdens de cantatedienst van 25 februari troffen de kinderen van 8 – 12 jaar het zeer. Zij mochten onder professionele begeleiding met elkaar een orgel bouwen. Ja, u leest het goed, een echt orgel. Dit zogenaamde Doe-orgel is speciaal voor kinderen ontwikkeld, zodat zij stap voor stap leren uit welke elementen een orgel bestaat. Zo raken zij bekend met het materiaal, met hoe een orgel gebouwd wordt. Ook kunnen ze er zelf op spelen. Het mag dan wel een klein orgel zijn, maar het werkt precies hetzelfde als het orgel in de Kloosterkerk. Na de dienst konden de kerkgangers het Doe-orgel bekijken en eventueel zelfs bespelen in de Wandelruimte van de kerk.

Via deze weg wil het Jeugdwerk de Stichting Vrienden van de Residentie Bach Ensembles hartelijk bedanken voor het financieel mogelijk maken van deze leerzame, geslaagde activiteit!

In de Crypt bouwen de kinderen het Doe-orgel

LKD

De kinderen leefden de afgelopen weken stap voor stap naar Pasen toe. In deze veertigdagentijd hoorden zij de verhalen volgens het Lutherse rooster. Verschillende verhalen van Jezus kwamen voorbij: de verzoeking in de woestijn, de verheerlijking op de berg, de genezing van de blindgeborene, de wonderbare broodvermenigvuldiging en de opstanding van Lazarus. Door middel van verschillende bewerkingen brachten wij de verhalen naar de kinderen toe. De komende twee weken staan in het teken van Palmpasen en Pasen. Over Palmpasen staat hieronder een aparte alinea.

De kinderdienst op eerste Paasdag belooft er een met een gouden randje te worden. Een Gouden Boekje zal ons helpen om het verhaal van de opstanding van Jezus Christus beter te kunnen begrijpen.

Palmpasen

Tijdens de dienst op zondag 25 maart zal de Johannes-Passion van Bach in de kerk klinken. De kinderen zijn vanaf 10.00 u direct in de Crypt welkom. Daar wachten er palmtakken, palmstokken en palmverhalen op hen. Waar staat het broodhaantje ook al weer voor? Waarom versieren we de stok met crêpepapier? En welke kleur moest dit zijn? Gelukkig hebben we ongeveer drie uur de tijd om al deze vragen beantwoord te krijgen, want de dienst zal tot ongeveer 13.15 u duren. Tussendoor krijgen de kinderen een boterham te eten, want dit alles kost de nodige energie!

The Passion

Met een groep tieners en hun ouders zullen we op Witte Donderdag naar ‘The Passion’ gaan. We verzamelen in de Kloosterkerk. Voordat we op reis gaan, eten we met elkaar soep en een broodje. Daarna zullen we naar de Bijlmer in Amsterdam afreizen, want daar speelt deze editie zich dit jaar af. In de column van deze Nieuwsbrief kunt u meer lezen over achtergronden van ons bezoek aan The Passion. We hopen op een gezellige en inspirerende avond!

Ouders, Kinderen, Koffie

Op zondag 8 april is er na de dienst, in de Apostelkapel, weer een Ouders, Kinderen, Koffie. Een gezellig samenzijn, waar ouders onder het genot van een kop koffie met elkaar in gesprek kunnen gaan. De jeugdpastor en/of de jeugdouderlingen zijn er ook bij. Ondertussen kunnen de kinderen samen limonade drinken en spelen in de kerk. Wees welkom!

Social Media

Het Jeugdwerk van de Kloosterkerk is ook op social media te vinden. Via Facebook en Instagram laten we zien wat er zoal gebeurt of staat te gebeuren. Wilt u ook op de hoogte blijven van deze ontwikkelingen? Volg ons! Op Facebook zijn we te vinden onder de naam: ‘Jeugdwerk Kloosterkerk’. En op Instagram onder de naam: ‘kloosterkerkjeugd’.

Mede namens Gilbert en Marchien,

Peter van der Beek Jeugdpastor Kloosterkerk