De vakantieperiode is voor sommigen reeds begonnen en komt voor anderen dichterbij. In ieder geval verminderen de activiteiten al wat. Ook deze zomer is er dank zij de inspanningen van de kunstcommissie van de Kloosterkerk kunst in de kerk te zien en te bewonderen. We rekenen ook dit jaar weer op enkele duizenden bezoekers. Dat is mogelijk dankzij de inzet van vele vrijwilligers. Vorig heeft het bezoek aan de Kloosterkerk tot niet onbelangrijke extra inkomsten geleid. Hopelijk zal dat ook dit jaar het geval zijn.

Dat is overigens zeer wenselijk. De prognoses voor de vrijwillige bijdragen van de leden aan de Kloosterkerk zijn niet gunstig ten opzichte van de begroting voor 2016. Recent is er over de financiële problematiek extra beraad geweest ter voorbereiding van de algemene bestuursvergadering eind juni. In augustus/september komen we op deze problematiek terug. In ieder geval vragen wij reeds nu van de leden aandacht voor de financiële problemen en geven we hen in overweging hun jaarlijkse bijdragen zo mogelijk te verhogen.

Inmiddels wordt er hard gewerkt aan het programma van activiteiten voor het seizoen 2016/2017. Dat programma zal eind juni in het algemeen bestuur worden vastgesteld.

In het vorige nummer van Kloosterkerk Nieuws is al meegedeeld dat de vesper op de woensdagavond met ingang van het nieuwe seizoen zal worden verplaatst naar de zondagmiddag in een andere vorm en opzet. Meer daarover in het programmaboekje 2016/2017. Op woensdagavond 29 juni vindt de laatste vesper in de tot nu toe gebruikelijke opzet plaats van 19.45 tot 20.15 uur. Hiervoor graag uw aller aandacht en nog eens uw  belangstelling.

Met hartelijke groet namens het bestuur,

Wim Deetman, voorzitter