Van het bestuur, Kloosterkerk

Vicevoorzitter 

We hebben Veronica de Lange gevraagd om nog een korte tijd de taak van vice voorzitter op zich te nemen. Ze zal dit doen tot einde van dit jaar als ze ook terugtreedt als ouderling. We zijn heel blij dat ze dit wil doen zodat de taken van de voorzitter waar nodig overgenomen kunnen worden en we nog een tijdje kunnen profiteren van haar grote kennis en ervaring. 


Beleidsplan 

We zijn druk bezig met het schrijven van een nieuw beleidsplan voor de jaren ´23-26. Na bespreking in het Algemeen Bestuur willen we dat snel aan de gemeenteleden voorleggen. We beraden ons nog over de manier waarop we dat het beste kunnen doen. 


Verwarming 

Zoals u elders kunt lezen lopen de kosten van verwarming van de kerk in snel tempo op. Het wordt daardoor te kostbaar om zoals vroeger de kerk te verwarmen tijdens de dienst. Net als lang geleden zullen we ons dus dikker moeten aankleden en dichter tegen elkaar aan gaan zitten om de kou te verdrijven. We hopen op uw begrip en zullen ook kijken hoe we iedereen kunnen helpen om toch warm te blijven in de kerk. 


Coronamaatregelen 

De laatste ronde vaccinatie is weer van start gegaan en hopelijk wordt mede daardoor ons een volgende golf bespaard. Dat maakt dat ook de laatste maatregelen niet langer noodzakelijk zijn. Bij de start van de dienst zult u daarom de ouderling van dienst de dominee weer een hand geven. Wat echter door blijft gaan is onze livestream die een grote verworvenheid is voor ons. Ook het toezenden per email van de liturgie blijven we doen als extra service.


Privacy officer 

Met de komst van de wet bescherming persoonsgegevens dient elke instelling een privacy officer te hebben. Diegene is binnen een organisatie verantwoordelijk voor het naleven van de privacywetgeving. We zijn heel blij dat Peter van Sprang deze functie op zich wil nemen


Ons energieverbruik

Hoe komt de Kloosterkerk de winter door? U zult begrijpen dat wij deze winter scherp op het energieverbruik moeten gaan letten. De kosten voor stadwarmte waren in 2022 al met 70% gestegen, maar lijken nu helemaal de pan uit te rijzen. Met de huidige gasprijs zou dat € 100.000 per jaar gaan kosten, waar we normaal € 20.000 euro verwarming kwijt zijn. Het bestuur denkt na over de verlaging van de temperatuur, zowel de basistemperatuur als de temperatuur op zondag. Houdt u er rekening mee dat u dit najaar en de winter uw jas aan zult moeten houden. Warme schoenen of laarzen is ook geen luxe. Geerten van de Wetering heeft inmiddels onderzocht welke temperatuur voor het orgel nog houdbaar is; een vaste basistemperatuur van 12 graden is voor ons orgel niet nodig, zolang de luchtvochtigheid binnen de perken blijft. Het orgel kan met name geen grote snelle temperatuurschokken aan. Het absolute niveau is minder belangrijk. Wel moet de luchtvochtigheid niet te hoog worden, deze zal worden gecontroleerd.
We rekenen op uw begrip om minder te stoken.

 

Oproep: ‘toegeruste vrijwilligers’ voor kosterstaken tijdens kerkdiensten

Onze nieuwe koster, Bas Pijffers, heeft te kennen gegeven gemiddeld 32 uur per week te willen werken. Hij is bereid in tijden van ‘piek’ meer te werken en in rustiger tijden minder. Omdat hij in Rotterdam een eigen kerkelijk leven heeft en dat graag wil blijven onderhouden, zijn we overeengekomen dat hij bij de helft van alle kerkdiensten in de Kloosterkerk de kosterstaken zal vervullen. 
Voor de kosterstaken voor de andere helft van de kerkdiensten is de inzet van ‘toegeruste vrijwilligers’ noodzakelijk. Hun toerusting en inzet is aan de orde vanaf half oktober 2022.

Wie is bereid in het hart van het leven van de Kloosterkerk deze taak te vervullen?
De wekelijkse kerkdiensten zijn het hart van het leven van de Kloosterkerk. In de diensten wordt de ontmoeting met de Eeuwige gezocht en gevierd. Hoe bijzonder om hier juist een bijdrage aan te leveren?
Jaarlijks gaat het om ca 70 kerkdiensten (op zondag, kerstfeest, oude jaar, nieuwjaar, stille week, Hemelvaart, ca 10 vespers op zondagmiddag). Voor de helft van deze diensten, alsook voor de zondagen in de vakantie van Bas, is de inzet van ‘toegeruste vrijwilligers’ noodzakelijk, die de verantwoordelijkheid nemen voor het gehele logistieke proces van de dienst in kwestie (waaronder het openen en afsluiten van de kerk). 
Een toegeruste vrijwilliger:

  • Heeft een dienstverlenende instelling
  • Is samenwerkingsgericht
  • Werkt volgens het draaiboek, waarin alle taken gedetailleerd zijn opgenomen
  • Is in het bezit van een op de Kloosterkerk toegesneden BedrijfsHulpVerlening certificaat
  • Is bereid ca 12 diensten per jaar te doen (gemiddeld 1 x per maand

Het bestuur zoekt tenminste 3 vrijwilligers voor deze kosterstaken. Vanzelfsprekend is er voldoende tijd voor toerusting en inwerken: minimaal 3 dagdelen, waarvan 1 dag BHV-workshop en naar behoefte meer.

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie? Neem contact op met Yna Visser of Emilie Schreuder, respectievelijk ouderling Pastoraat en kerkrentmeester Personeel.
 
Yna Visser M 06 11598399, y.visser@kloosterkerk.nl
Emilie Schreuder M 06 4878 1970, e.schreuder@kloosterkerk.nl